Profil absolwenta

Wpisane przez Administrator FEE
::
[środa, 19 sierpień 2009 21:33]
Ostatnio zmienione przez Administrator FEE
::
[poniedziałek, 25 lipiec 2016 10:19]

Zobacz ulotkę

Sylwetka absolwenta

I stopień

Czas trwania:

3 lata (6 semestrów)

Profil studiów:

Profil ogólnoakademicki

Specjalności:

Predyspozycje kandydata:

Kariera po studiach:

Studia na tym kierunku pozwalają naszym absolwentom na podjęcie samodzielnej pracy w firmach wykorzystujących najnowsze technologie, w szkolnictwie każdego szczebla, a także dla dostrzegających w sobie uzdolnienia badawcze – w instytutach naukowych pracujących na potrzeby różnych branż. W trakcie studiów pierwszego stopnia, wszyscy studenci odbywają pożyteczne praktyki w wiodących – pod względem zastosowań matematyki – firmach.


II stopień

Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Specjalności:

Predyspozycje kandydata:

- naukami ścisłymi

- matematyką i jej zastosowaniami

- opisem zjawisk fizycznych, ekonomicznych, biologicznych i z innych dziedzin nauki, modelami matematycznymi

Kariera po studiach:

- w szkołach średnich, wyższych, po ukończeniu kursu pedagogicznego, instytucjach naukowych i naukowo-badawczych

- wymagającej znajomości metod matematycznych i technik obliczeniowych do:

- przetwarzania i analizy danych

- rozwiązywania zagadnień inżynierskich

- wymagającej znajomości podstaw modelowania stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub wnioskowania statystycznego

- wymagającej znajomości programowania oraz umiejętnego wykorzystania programów komputerowych

- wymagającej logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania pytań i opinii oraz umiejętnego formułowania prawdziwych wniosków

- w zespole nad projektami o charakterze krótko i długoterminowym


powrót

Kategorie
FaLang translation system by Faboba