Mathematics

Mathematics

Science clubs - MAT

Kierunkowe Efekty Kształcenia / Karty Programu Kształcenia - 2012/13

KEK - Directional effects of the course

Description KEK
Mathematics - undergraduate (1st degree) studies
Mathematics - graduate (2nd degree) studies

KPK - Cards educational program

Description KPK
Mathematics - full-time undergraduate (1st degree) studies
Mathematics - full-time graduate (2nd degree) studies

back

Select


 

Full-time Studies M

Full time undergraduate studies - 6 semesters (in polish)
Plans are obligatory from 01.10.2015

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specialization Program of study
- specialization subjects
1

Mathematics modelling


Full time undergraduate studies - 6 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2012

Ref. No. Program of study
- common subjects
Specialization Program of study
- specialization subjects
1

Mathematics modelling


Full time graduate studies - 4 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2017

Ref. No. Program of study
- common subjects

Specialization

Program of study
- specialization subjects
1

Modeling in applied sciences
2
Modeling in basic sciences

Full time graduate studies - 4 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2015

Ref. No. Program of study
- common subjects

Specialization

Program of study
- specialization subjects
1

Modeling in applied sciences
pdf
2
Modeling in basic sciences

Full time graduate studies - 4 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2012

Ref. No. Program of study
- common subjects

Specialization

Program of study
- specialization subjects
1

Modeling in applied sciences
pdf
2 Modeling in basic sciences

back

Profile of a Graduate

See folder 

(in polish)

Sylwetka absolwenta

I stopień

Czas trwania:

3 lata (6 semestrów)

Profil studiów:

Profil ogólnoakademicki

Specjalności:

 •          Modelowanie matematyczne

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza z matematyki na poziomie określonym przez program kształcenia matematycznego w szkołach średnich
 • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
 • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów w naukach stosowanych

Kariera po studiach:

Studia na tym kierunku pozwalają naszym absolwentom na podjęcie samodzielnej pracy w firmach wykorzystujących najnowsze technologie, w szkolnictwie każdego szczebla, a także dla dostrzegających w sobie uzdolnienia badawcze – w instytutach naukowychpracujących na potrzeby różnych branż. W trakcie studiów pierwszego stopnia, wszyscy studenci odbywają pożyteczne praktyki w wiodących – pod względem zastosowań matematyki – firmach.


II stopień

Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Specjalności:

 • Modelowanie matematyczne

Predyspozycje kandydata:

 • dostateczna wiedza z przedmiotów na studiach pierwszego stopnia na kierunku matematyka
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • zainteresowanie:

- naukami ścisłymi

- matematyką i jej zastosowaniami

- opisem zjawisk fizycznych, ekonomicznych, biologicznych i z innych dziedzin nauki, modelami matematycznymi

Kariera po studiach:

 • możliwość dalszego kształcenia na studiach podyplomowych
 • możliwość podjęcia pracy:

- w szkołach średnich, wyższych, po ukończeniu kursu pedagogicznego, instytucjach naukowych i naukowo-badawczych

- wymagającej znajomości metod matematycznych i technik obliczeniowych do:

- przetwarzania i analizy danych

- rozwiązywania zagadnień inżynierskich

- wymagającej znajomości podstaw modelowania stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub wnioskowania statystycznego

- wymagającej znajomości programowania oraz umiejętnego wykorzystania programów komputerowych

- wymagającej logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania pytań i opinii oraz umiejętnego formułowania prawdziwych wniosków

- w zespole nad projektami o charakterze krótko i długoterminowym


back

FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl