Drukuj

Prace dyplomowe - st. niestacjonarne

Wpisane przez Administrator FEE :: [wtorek, 30, maj 2017 08:17] Ostatnio zmienione przez Administrator FEE :: [poniedziałek, 11, czerwiec 2018 12:46]

OGŁOSZENIE

dla studentów niestacjonarnych, kończących studia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Termin złożenia pracy dyplomowej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem studiów, studenci ostatniego semestru studiów niestacjonarnych są zobowiązani do złożenia pracy dyplomowej (w tym umieszczenia wersji elektronicznej w systemie e-student) do 30 września 2018. Złożenie pracy musi być poprzedzone zaliczeniem ostatniego semestru oraz ewentualnych zaległości z poprzednich semestrów.

W razie niemożności wykonania pracy, w obowiązującym terminie z powodu długotrwałej choroby studenta lub z innego niezależnego od studenta powodu, student może złożyć wniosek do dziekana o przesunięcie terminu. Dziekan może wydać zgodę na przesunięcie terminu do trzech miesięcy, czyli do 31 grudnia 2018. Do wniosku powinny być dołączone:

·        dokumentacja potwierdzająca, że przyczyny niedotrzymania terminu są niezależne od studenta (np. zaświadczenie o długotrwałej chorobie),

·        opinia promotora, w tym informacja o stopniu zaawansowania pracy.

W przypadku niezłożenia pracy w wyżej wymienionych terminach student zostaje skreślony z listy studentów. Ewentualne ukończenie studiów jest możliwe po wznowieniu studiów na warunkach określonych przez dziekana.

Wymagania dotyczące dokumentów składanych w dziekanacie

Uprzejmie proszę o dostarczenie do dziekanatu studiów niestacjonarnych (pok. 17 w budynku A1), w podanym terminie, dokumentów wymienionych poniżej.

1.   Egzemplarz pracy dyplomowej (w miękkiej oprawie, klejony, druk dwustronny). Z tekstem pracy powinna być oprawiona karta tematu podpisana przez dyrektora instytutu dyplomującego oraz dziekana. Na stronie tytułowej musi być adnotacja o przyjęciu pracy z datą przyjęcia i podpisem promotora.

2.   Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego z propozycją składu komisji egzaminacyjnej i terminu egzaminu.

3.   Oświadczenie o umieszczeniu wersji elektronicznej pracy w systemie e-student i o samodzielnym wykonaniu pracy (tekst oświadczenia jest dostępny z e-konta studenckiego po przesłaniu pracy).

4.   Karta obiegowa absolwenta z pieczątką Biblioteki PP (formularz karty wydawany w dziekanacie).

5.   Potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu. Opłatę (tytułem: Opłata za wydanie dyplomu) należy wnieść na indywidualny numer konta. Wysokość podstawowej opłaty wynosi 60 zł. Studenci wnioskujący o wydanie anglojęzycznego odpisu dyplomu wnoszą opłatę podstawową oraz dodatkową 40 zł, czyli razem 100 zł.

6.   Zdjęcia do dyplomu. Zdjęcia powinny mieć wymiary 4,5×6,5 cm. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać: imię, nazwisko i numer albumu. Studenci wnioskujący o wydanie anglojęzycznego odpisu dyplomu dostarczają 5 zdjęć, pozostali – 4 zdjęcia.

7.   Kserokopia obu stron dowodu osobistego.

8.   Skrócony akt małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły związek małżeński w trakcie studiów i zmieniły nazwisko).

9.   Wyciąg z indeksu w języku angielskim (dotyczy studentów, którzy przenieśli się na WE PP z innych uczelni lub innych wydziałów PP i wnioskują o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim).

Dodatkowe, opcjonalne dokumenty:

·        wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim,

·        wniosek o umieszczenie w suplemencie do dyplomu informacji o dodatkowych osiągnięciach studenta (np. nagrodach, udziale w pracach kół naukowych).

W przypadku prac dyplomowych poufnych, przed skopiowaniem pracy do systemu e-student oraz złożeniem w dziekanacie, wymagane jest załatwienie w Biurze Praktyk i Karier PP, u promotora i dziekana ds. kształcenia wszystkich formalności związanych z zobowiązaniem do poufności.

Formularze wniosków niezbędnych do złożenia pracy są dostępne w Internecie.

http://www.fee.put.poznan.pl/index.php/wzory-dokumentow

Indywidualne numery kont do wnoszenia opłat za wydanie dyplomów podane są na e-kontach studenckich w zakładce Studia/Opłaty/Wymagane opłaty.

Egzamin dyplomowy

Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w terminie ustalonym przez dziekana. Egzamin musi się odbyć nie później niż 3 miesiące od złożenia pracy (jeśli złożenie nastąpiło do 30 września 2018) lub nie później niż miesiąc od złożenia pracy (jeśli termin złożenia został przesunięty). Po zdanym egzaminie i zwrocie protokołu egzaminu do dziekanatu student może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inżyniera lub magistra inżyniera. Zaświadczenia takie wydaje dziekanat.

Dyplomy ukończenia studiów wydaje Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 308, email: dyplom@put.poznan.pl).

Absolwent ma możliwość sprawdzenia statusu dyplomu na stronie https://www.put.poznan.pl/ w zakładce DLA STUDENTÓW - ABSOLWENCI - ODBIÓR DYPLOMÓW https://www.put.poznan.pl/pl/absolwenci/odbior-dyplomow

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z dziekanatem studiów niestacjonarnych:

·        osobiście: Zintegrowane Centrum Obsługi - pokój 17 (budynek A1),

·        telefonicznie: 61 665 2547,

·        elektronicznie:

o   Katarzyna.Kowalczuk@put.poznan.pl

       Tomasz Bilski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Kategorie Studia
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.