Elektrotechnika

Na skróty:


 

Kierunkowe Efekty Kształcenia / Karty Programu Kształcenia - 2012/13

KEK - Kierunkowe efekty kształcenia

Opis KEK
Elektrotechnika - studia I stopnia
Elektrotechnika - studia II stopnia

KPK - Karty programu kształcenia

Opis KPK
Elektrotechnika - studia stacjonarne I stopnia
Elektrotechnika - studia stacjonarne II stopnia
Elektrotechnika - studia niestacjonarne I stopnia
Elektrotechnika - studia niestacjonarne II stopnia

 

Profil absolwenta

Zobacz ulotkę

Umiejscowienie kierunku ELEKTROTECHNIKA w obszarze kształcenia

Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka

Cel ogólny kształcenia:

a) 1 stopień

Przygotowanie studenta do pracy w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki; przygotowanie do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności; wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia w sposób abstrakcyjny i rozwiązywania problemów inżynierskich; przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej; zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną i dziadzinami pokrewnymi; absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

b) 2 stopień

Przygotowanie studenta do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności oraz nadzorowania pracy innych; podniesienie poziomu zaawansowania umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych i naukowo-badawczych z zakresu inżynierii elektrycznej. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci kierunku Elektrotechnika (zaznajomieni ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej) są wszechstronnie przygotowani do kreatywnego myślenia i działania, podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich oraz naukowo-badawczych, jak również twórczej pracy zespołowej. Potrafią stosować osiągnięcia informatyki we wszelkich gałęziach szeroko rozumianej elektryczności. Stanowią poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są różnorodne nowoczesne urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne (skomputeryzowane). Są poszukiwanymi specjalistami nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje wykształcenia kierunkowe oraz rozszerzone na podstawie programu jednej z poniższych specjalności:

Elektryczne układy mechatroniki, specjalność dotyczy głównie: 

 • konstrukcji, sterowania i eksploatacji elektrycznych układów wykonawczych mechatroniki oraz przetworników elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układach automatyki i robotyki,
 • zastosowania komputerów w projektowaniu i badaniach systemów mechatronicznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów narzędziowych,
 • wykorzystania technik informatycznych i mikroprocesorowych w mechatronice,
 • budowy maszyn elektrycznych i transformatorów,
 • komputerowych metod symulacji stanów pracy oraz projektowania, badania i diagnozowania maszyn elektrycznych i elementów wykonawczych automatyki.

 

Inżynieria wysokich napięć, specjalność dotyczy głównie:

 • projektowania i eksploatacji elektroenergetycznych układów izolacyjnych,
 • miernictwa wysokonapięciowego,
 • techniki probiercze i diagnostyka układów izolacyjnych,
 • ochrony przepięciowej i koordynacji izolacji,
 • nowoczesnych materiałów elektroizolacyjnych,
 • zastosowania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji układów wysokonapięciowych.

Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice, specjalność dotyczy głównie: 

 • analizy, badań, syntezy, projektowania i wdrażania układów elektronicznych oraz energoelektronicznych i systemów sterowania o różnym przeznaczeniu;
 • eksploatacji (obsługi, programowania i napraw) nowoczesnych układów elektronicznych i energoelektronicznych, w tym wykorzystujących klasyczną technikę mikroprocesorową, a także specjalizowane procesory sygnałowe;
 • projektowania nietypowych rozwiązań układów przekształtnikowych i ich układów sterowania;
 • diagnostyki urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych.

Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej, specjalność dotyczy głównie:

 • efektywnego wykorzystania w nauce i przemyśle współczesnej metrologii technicznej i biomedycznej, tradycyjnych i najnowszych metod i sposobów przetwarzania sygnałów, technik telekomunikacyjnych i informacyjnych, Internetu, wirtualnych przyrządów pomiarowych, biosensorów, zintegrowanych i inteligentnych czujników pomiarowych,
 • projektowania, konstruowania, uruchamiania oraz badania analogowych i cyfrowych urządzeń pomiarowych,
 • eksploatacji nowoczesnej naukowej, przemysłowej i medycznej aparatury pomiarowej,
 • struktury i organizacji skupionych oraz rozproszonych systemów pomiarowych,
 • zaawansowanych i komercyjnych zastosowań współczesnych technik pomiarowych w przemyśle, ochronie zdrowia i życiu codziennym,
 • obowiązujących międzynarodowych i krajowych dyrektyw metrologicznych oraz procedur akredytacji i notyfikacji laboratoriów pomiarowo-diagnostycznych.

 

Sieci i automatyka elektroenergetyczna, specjalność dotyczy głównie:

 • zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji linii elektroenergetycznych,
 • pracy i sterowanie systemem elektroenergetycznym w warunkach pracy normalnej i awaryjnej,
 • projektowanie i budowa nowoczesnych systemów automatyki zabezpieczeniowej,
 • komputerowej symulacja warunków pracy zabezpieczeń;
 • zintegrowane systemy nadzoru, doradztwa i sterowania w instalacjach elektrycznych.

Systemy elektroenergetyczne, specjalność dotyczy głównie:

 • pracy i sterowania systemem elektroenergetycznym w warunkach pracy normalnej,
 • budowy i eksploatacji elektrowni oraz elektrociepłowni wykorzystujących paliwa konwencjonalne i źródła energii odnawialnej,
 • projektowania, budowy i eksploatacji linii przesyłowych,
 • aspektów ekonomicznych i ekologicznych pracy systemów elektroenergetycznych,
 • zastosowania techniki komputerowej w elektrowniach i elektrociepłowniach, systemach elektroenergetycznych oraz w automatyce procesów energetycznych i automatyce zabezpieczeniowej.

Technika świetlna, specjalność dotyczy głównie:

 • projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego,
 • oświetlenia w architekturze,
 • budowy i projektowania sprzętu oświetleniowego,
 • fotometrii i kolorymetrii,
 • zastosowania promieniowania optycznego.

Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach, specjalność dotyczy głównie:

 • budowy, projektowania, badania oraz diagnostyki układów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych w przemyśle, budownictwie i pojazdach samochodowych, hybrydowych i trakcyjnych,
 • eksploatacji układów technicznych, automatyki i elektroniki przemysłowej, projektowania instalacji budynków inteligentnych i kompatybilności elektro-magnetycznej,
 • Systemów SCADA oraz sterowników PLC,
 • wszechstronnego zastosowania techniki komputerowej i mikroprocesorowej w obszarze inżynierii elektrycznej.

 

Urządzenia i instalacje elektryczne, specjalność dotyczy głównie:

 • sieci dystrybucyjnych i układów zasilania odbiorców;
 • systemów nadzoru i sterowania w sieciach elektroenergetycznych,
 • stacji elektroenergetycznych – budowy, działania i projektowania,
 • urządzeń elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia,
 • projektowania, wykonawstwa i modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach,
 • automatyki i sterowania w instalacjach elektrycznych.

 


powrót

Koła naukowe

 • UEiIP. W ramach działalności Koła Naukowego UEiIP organizowane są wyjazdy naukowo-dydaktyczne do jednostek związanych z przemysłem samochodowym. W ostatnich latach członkowie koła mieli możliwość zapoznania się z cyklem technologicznym produkcji pojazdów w firmach: BMW - Monachium, VW - Wolfsburg, PSA Peugeot Citroen - Mulhouse. Mają miejsce również prezentacje w zakresie produkcji, badań, diagnostyki i obsługi pojazdów w takich firmach jak: Skoda AUTO Polska, Autocentrum, MPK, Solaris, MAN itp. Studenci uczestniczą również cyklicznie w organizowanej przez Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej konferencji Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice.

 • Elektroenergetyka. Celem Koła Naukowego-Elektroenergetyka jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: wytwarzania, przesyłu energii elektrycznej i gospodarki elektroenergetycznej. W szczególności dotyczy to: pogłębiania wiedzy oraz umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych oraz technicznych, rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych, inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, udział w kształceniu, pracach naukowo-badawczych i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej. Członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w pracach prowadzonych w laboratoriach oraz brali udział w Seminariach Naukowych i sympozjach organizowanych w ramach Centrum GETRADEE.

 • Magnesia. Uczestnicy Koła pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie elektrotechniki oraz zastosowania informatyki w elektrotechnice. Uczestniczyli w wyjazdach do wielu zakładów przemysłowych w celu zapoznania się z cyklem produkcyjnym, m.in. do: Philips Lighting Poland w Pile, Huty Aluminium Konin Impexmetal SA, Fabryki Silników Elektrycznych BESEL SA, Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów SA, Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki Energoserwis SA w Lublińcu. Brali także udział (jako słuchacze) w konferencji ZKwE'2004.

 • "µcro". Działalność Koła jest związana z rozwojem zainteresowań studentów problematyką w zakresie zastosowań programowalnych układów logicznych, techniki mikroprocesorowej oraz procesorów sygnałowych w elektrotechnice, szczególnie w energoelektronice. Ma także przyczynić się do zwiększenia umiejętności studentów w obszarze elektroniki przemysłowej, programowania komputerów i sterowników PLC, a także nowoczesnych metod sterowania, zbierania, wizualizacji oraz przetwarzania danych, opartych na technice mikroprocesorowej. Członkowie Koła biorą czynny udział w Seminariach Kół Naukowych, uczestniczą w seminariach pt.: "Data Converter Seminar" organizowanego przez firmę Analog Devices. Realizowane są także działania wspomagające dydaktykę w postaci referatów wygłaszanych przez członków koła oraz projekty, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności.

powrót

FaLang translation system by Faboba
bodrum escort Escort Elazığ

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.