Drukuj

Profil absolwenta

Wpisane przez Administrator FEE :: [środa, 19, sierpień 2009 19:16] Ostatnio zmienione przez Administrator FEE :: [środa, 19, wrzesień 2018 21:39]

Zobacz ulotkę

Umiejscowienie kierunku ELEKTROTECHNIKA w obszarze kształcenia

Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka

Cel ogólny kształcenia:

a) 1 stopień

Przygotowanie studenta do pracy w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki; przygotowanie do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności; wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia w sposób abstrakcyjny i rozwiązywania problemów inżynierskich; przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej; zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną i dziadzinami pokrewnymi; absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

b) 2 stopień

Przygotowanie studenta do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności oraz nadzorowania pracy innych; podniesienie poziomu zaawansowania umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych i naukowo-badawczych z zakresu inżynierii elektrycznej. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci kierunku Elektrotechnika (zaznajomieni ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej) są wszechstronnie przygotowani do kreatywnego myślenia i działania, podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich oraz naukowo-badawczych, jak również twórczej pracy zespołowej. Potrafią stosować osiągnięcia informatyki we wszelkich gałęziach szeroko rozumianej elektryczności. Stanowią poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są różnorodne nowoczesne urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne (skomputeryzowane). Są poszukiwanymi specjalistami nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje wykształcenia kierunkowe oraz rozszerzone na podstawie programu jednej z poniższych specjalności:

Elektryczne układy mechatroniki, specjalność dotyczy głównie: 

 • konstrukcji, sterowania i eksploatacji elektrycznych układów wykonawczych mechatroniki oraz przetworników elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układach automatyki i robotyki,
 • zastosowania komputerów w projektowaniu i badaniach systemów mechatronicznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów narzędziowych,
 • wykorzystania technik informatycznych i mikroprocesorowych w mechatronice,
 • budowy maszyn elektrycznych i transformatorów,
 • komputerowych metod symulacji stanów pracy oraz projektowania, badania i diagnozowania maszyn elektrycznych i elementów wykonawczych automatyki.

 

Inżynieria wysokich napięć, specjalność dotyczy głównie:

 • projektowania i eksploatacji elektroenergetycznych układów izolacyjnych,
 • miernictwa wysokonapięciowego,
 • techniki probiercze i diagnostyka układów izolacyjnych,
 • ochrony przepięciowej i koordynacji izolacji,
 • nowoczesnych materiałów elektroizolacyjnych,
 • zastosowania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji układów wysokonapięciowych.

Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice, specjalność dotyczy głównie: 

 • analizy, badań, syntezy, projektowania i wdrażania układów elektronicznych oraz energoelektronicznych i systemów sterowania o różnym przeznaczeniu;
 • eksploatacji (obsługi, programowania i napraw) nowoczesnych układów elektronicznych i energoelektronicznych, w tym wykorzystujących klasyczną technikę mikroprocesorową, a także specjalizowane procesory sygnałowe;
 • projektowania nietypowych rozwiązań układów przekształtnikowych i ich układów sterowania;
 • diagnostyki urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych.

Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej, specjalność dotyczy głównie:

 • efektywnego wykorzystania w nauce i przemyśle współczesnej metrologii technicznej i biomedycznej, tradycyjnych i najnowszych metod i sposobów przetwarzania sygnałów, technik telekomunikacyjnych i informacyjnych, Internetu, wirtualnych przyrządów pomiarowych, biosensorów, zintegrowanych i inteligentnych czujników pomiarowych,
 • projektowania, konstruowania, uruchamiania oraz badania analogowych i cyfrowych urządzeń pomiarowych,
 • eksploatacji nowoczesnej naukowej, przemysłowej i medycznej aparatury pomiarowej,
 • struktury i organizacji skupionych oraz rozproszonych systemów pomiarowych,
 • zaawansowanych i komercyjnych zastosowań współczesnych technik pomiarowych w przemyśle, ochronie zdrowia i życiu codziennym,
 • obowiązujących międzynarodowych i krajowych dyrektyw metrologicznych oraz procedur akredytacji i notyfikacji laboratoriów pomiarowo-diagnostycznych.

 

Sieci i automatyka elektroenergetyczna, specjalność dotyczy głównie:

 • zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji linii elektroenergetycznych,
 • pracy i sterowanie systemem elektroenergetycznym w warunkach pracy normalnej i awaryjnej,
 • projektowanie i budowa nowoczesnych systemów automatyki zabezpieczeniowej,
 • komputerowej symulacja warunków pracy zabezpieczeń;
 • zintegrowane systemy nadzoru, doradztwa i sterowania w instalacjach elektrycznych.

Systemy elektroenergetyczne, specjalność dotyczy głównie:

 • pracy i sterowania systemem elektroenergetycznym w warunkach pracy normalnej,
 • budowy i eksploatacji elektrowni oraz elektrociepłowni wykorzystujących paliwa konwencjonalne i źródła energii odnawialnej,
 • projektowania, budowy i eksploatacji linii przesyłowych,
 • aspektów ekonomicznych i ekologicznych pracy systemów elektroenergetycznych,
 • zastosowania techniki komputerowej w elektrowniach i elektrociepłowniach, systemach elektroenergetycznych oraz w automatyce procesów energetycznych i automatyce zabezpieczeniowej.

Technika świetlna, specjalność dotyczy głównie:

 • projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego,
 • oświetlenia w architekturze,
 • budowy i projektowania sprzętu oświetleniowego,
 • fotometrii i kolorymetrii,
 • zastosowania promieniowania optycznego.

Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach, specjalność dotyczy głównie:

 • budowy, projektowania, badania oraz diagnostyki układów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych w przemyśle, budownictwie i pojazdach samochodowych, hybrydowych i trakcyjnych,
 • eksploatacji układów technicznych, automatyki i elektroniki przemysłowej, projektowania instalacji budynków inteligentnych i kompatybilności elektro-magnetycznej,
 • Systemów SCADA oraz sterowników PLC,
 • wszechstronnego zastosowania techniki komputerowej i mikroprocesorowej w obszarze inżynierii elektrycznej.

 

Urządzenia i instalacje elektryczne, specjalność dotyczy głównie:

 • sieci dystrybucyjnych i układów zasilania odbiorców;
 • systemów nadzoru i sterowania w sieciach elektroenergetycznych,
 • stacji elektroenergetycznych – budowy, działania i projektowania,
 • urządzeń elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia,
 • projektowania, wykonawstwa i modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach,
 • automatyki i sterowania w instalacjach elektrycznych.

powrót

Kategorie Elektrotechnika
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.